De kabinetsplannen: hoger onderwijs

Leenstelsel is schuldenstelsel