Telegraaf Media Groep verboden en ontbonden

Den Haag, 2 Mei 2014

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de Telegraaf Media Groep wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om de Telegraaf Media Groep te verbieden en te ontbinden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen.
Het hof heeft de vordering echter afgewezen. De reden daarvoor was dat de samenleving volgens het hof in staat is zich te weer te stellen tegen ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn. De samenleving dient ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd, aldus het hof.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Telegraaf Media Groep de gevaren van het bedrijven van onverantwoordelijk activisme alsook de gevaren van ophitsing bagatelliseert, dergelijk activisme en ophitsen zelfs verheerlijkt, aanmoedigt en ook propageert. Het ophitsen van grote groepen tegen enkelen die zich gedragen conform de bepalingen van een democratisch gecontroleerde rechtstaat is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en mentale integriteit van het het individu dat blootstaat aan dergelijk activisme en ophitsing dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen. Juist individuen die zich gedragen conform de bepalingen van een democratisch gecontroleerde rechtstaat behoeven bescherming tegenover media die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun maatschappelijke positie en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de Telegraaf Media Groep wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van mensen.