Gaza: ‘feiten zonder meningen’ van de NRC schetsen misleidend beeld

De NRC kwam vandaag met een overzicht over het geweld op en rond Gaza. De titel ervan is “De Gaza-oorlog: de feiten zonder de meningen. De bedoeling: “zo objectief mogelijk laten zien wat er de afgelopen dagen gebeurde in Israël en Gaza”. Het is aardig geprobeerd, als dat echt de inzet was. Maar als het al echt is geprobeerd, dan is het niet erg gelukt.

Het weglaten van expliciete stellingnames lukt de NRC wel. We krijgen niet de praat te lezen dat Israël niets anders kon, dat elk land zich toch tegen raketbeschietingen zou verdedigen, dat de grote aantallen slachtoffers komen doordat Hamas burgers als menselijk schild gebruikt. Ook ronkende verklaringen van Hamas blijven ons bespaard. Prima. Maar in de keus van de feiten, en in gebruikte formuleringen om die feiten te omschrijven, blijkt wel degelijk vooringenomenheid,  een gebrek aan objectiviteit dat kennelijk zo diep zit dat noch de auteur van het stuk, noch de redacteuren die er naar hebben gekeken, er door heen prikken.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Ravotr