Protestsong du jour: Vietnamistan – Alabama 3

Opgericht in 1995 in Brixton omschrijft The Alabama3 zichzelf als volgt;
“Alabama 3 is a pop band, a punk rock, blues and country techno situationist crypto-Marxist-Leninist electro band.”

Alabama 3 brak internationaal door met de titelsong voor de serie The Sopranos;
“Woke up this morning”

Sopranofans weten nu meteen over wie we het hebben.
Vanwege hun Amerikaanse succes, en hun Amerikaanse aandoende repertoire is het haast niet voor te stellen dat het wel degelijk een Britse band is.
Buiten dat ik hun muziekstijl uitermate plezierig vind, (stuwende country techno rock is wat mij betreft de beste omschrijving) vind ik veel van hun thema’s intrigerend. Het gaat over gek worden. Kijk en luister naar “Hello, I’m Johnny Cash”

Over oorlog en vrede, recht en onrecht. Dat ze niet bekender zijn bij een breder publiek is jammer, maar te verwachten. Ze kregen kritiek als: te bedacht, te politiek. Maar A3 conformeert zich niet voor een plekje in de charts of een leuke bankrekening. En precies daarom vind ik hen helden.

Vietnamistan is gedeeltelijk gejat van “I Feel like I’m Fixing to die Rag”, de Woodstock klassieker van Country Joe and the Fish.

A3 verplaatst het nummer naar de invasie van Afghanistan. En maakt pijnlijk duidelijk dat er in 40 jaar niets is veranderd.

VIETNAMISTAN