Klassieke klassieker du jour: muziek van Nouri Iskandar

Er zijn ook beelden van een kerkkoor uit Aleppo, doorschoten met kijkjes op de stad die mij dierbaarder is dan destijds omdat we weten dat zij niet meer bestaat. Ik plaats dat koor maar liever niet omdat het filmpje lomp ophoudt. Ach, misschien is het wel symbolisch en doe ik het alsnog een keer.

Dit filmpje sluit aan bij het schandalige kletsverhaal dat nota bene zich christen noemende luitjes over vluchtelingen uit Syrië ophangen. Reken maar dat deze mensen gevlucht zijn of nog moeten vluchten. Wees er maar trots op, christelijke westerlingen met jullie behoefte aan humanitaire ingrepen.


Nouri Iskandar, componist van muziek van de Syrisch-orthodoxen in de eigen taal, bekend als Syrisch of Aramees. Ik heb hem ontmoet in Aleppo, hij was weggezakt in het geheugen door de overweldigende hoeveelheid ontmoetingen in deze stad en kom hem nu tegen op video’s.
Voor de zekerheid: dit muziekstuk waarvan de naam verborgen blijft is islamitisch van strekking. Getuigenis van wat men oecumene kan noemen, voorbij, voorbij.

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟ