Strijdlied du jour: Strike!

Ja, het werk in de koolmijnen was bar, gevaarlijk, uitputtend zoniet slopend. Maar een heel dorp beroven van de middelen van bestaan die samenhangen met de kolenwinning (ja ook nog: ecologisch onverantwoord, tot uw dienst) en tot werkloosheid verdoemen, is al even bar en slopend.

De Mijnwerkersbond in Groot-Brittannië had het stakingswapen tegen de sluiting van de mijnen, paradoxaal. De inzet van de gemilitariseerde politie loog er niet om. De staking (1984-85) duurde anderhalf jaar en werd verloren. En de Tories hadden het over “de binnenlandse vijand”.
Niets nieuws onder de zon – alleen staat de arbeidersbeweging nu nog meer met de rug tegen de muur. Het ideologisch offensief in Groot-Brittannië tegen Labour onder Corbyn en de SNP kan alleen weerwoorden krijgen tot nu toe – andere strijdmiddelen lijken ver weg.

Muziek: Keith LeBlanc. ‘The Enemy Within’: John Deguid & Matrek Kohn