Strijdlied du jour: Op naar het licht!

– “De stem van het volk”, zo durft de fascistenclub die ik niet eens wil noemen hun tweede aangekondigde demonstratie in de Domstad te noemen. Bruine diefstal. Het eerste waaraan men er bij kan denken is het koor De Stem des Volks, of liever: de verscheidene koren van die naam in het Nederlandse taalgebied. De VARA gooide het uitzenden van de liederen achteloos overboord in de jaren zeventig, want ze waren niet modern. Wat er voor in de plaats is gekomen mag Joost weten.

Sluit U tezamen tot een teken
Van eenheid en verbroedering!
Een rots waarop de golven breken
Van heerszucht en deemoediging!
In vreugde, voorspoed, ramp en rouw.
Wij wijken niet, wij blijven trouw!

Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.
Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.

Wij zijn de macht, die sterk en eenzaam
De eerste forten heeft gebouwd.
Met licht en donker zeer gemeenzaam.
En met hun meng’ling vertrouwd.
In helle strijd, in zorgen grauw,
Wij wijken niet, wij blijven trouw!

Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.
Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.

Wij spannen over alle landen
Der kameraadschap sterke band.
Wij willen makkers zijn elkander
En dienaars in het groot verband.
Dit is het teken, dat ons schraagt.
Dat arbeid heel de wereld draagt!

Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.
Aaneengereid! Hoog opgericht!
Op! Naar het licht.

Tekst: Marie Vos
Muziek: Antoon Krelage