Country(rock)klassieker du jour: 16 Horsepower – Black Soul Choir

David Eugene Edwards’ grootvader  was een evangelisch predikant, met wie David in zijn jeugd veel optrok en voor wie hij een mateloze bewondering koesterde. Edwards’ teksten zijn doortrokken met religieuze thema’s als zonde, schuld, boete en verlossing. Die verlossing moet je wel verdienen, Edwards’ christendom is allesbehalve comfortabel en gemakkelijk. God is Verlosser én Rechter en denk maar niet dat hij als rechter cadeautjes uitdeelt. De kans dat je de eeuwigheid op een hete, onaangename plaats door moet brengen is heel wat groter dan de kans dat je in Zijn Nabijheid mag vertoeven.

In zijn meer recente werk is Edwards aanmerkelijk milder geworden en komen verzoening en vergevingsgezindheid wat vaker voorbij dan in het oude werk, waarin conflicten, geweld, Satan, een corrupte mensheid en een weinig vergevingsgezinde godheid de centrale rol spelen.  In veel van zijn songs duikt de figuur van een ’tegenstander’ (foe of adversary) op, meestal een bovennatuurlijk personage, zoals in Black Soul Choir. Tegenover de foe staat de figuur van de Lord, de verlosser. De kans dat mensen voor de Lord zullen kiezen, is volgens Edwards echter gering. De mens is immers van nature geneigd tot het kwaad en bovendien een pathologische leugenaar.

No man ever seen the face of his foe no
He ain’t made of flesh and bone
He’s the one who sits up close beside you girl, and When he’s there you are alone

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongues singin’
In the black soul choir

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongue
The black soul choir

Oh, he rises in my way
Oh, he rises in my way

No man ever seen the face of my Lord no
Not since he left his skin
He’s the one you keep cold on the outside girl, he’s At your door let him in

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongues singin’
In the black soul choir

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongue
The black soul choir

Oh, he rises in my way
Oh, he rises in my way

I will forgive your wrongs, I am Abel
For my own I feel great shame
I will offer up a brick to the back of your head boy
If I was Cain

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongues singin’
In the black soul choir

Every man is evil yes and every man’s a liar
Unashamed with the wicked tongue
The black soul choir

Oh, he rises in my way
Oh, he rises in my way