(Post)punkklassieker du jour: Gang of Four – At Home He’s A Tourist

Socialistische intellectuelen die muziek gaan maken, meestal eindigt dat in tranen. De spreekwoordelijke uitzondering op de regel wordt gevormd door het Britse Gang of Four. De eerste beide albums, Entertainment! en Solid Gold, zijn klassiek, niet alleen vanwege de messcherpe teksten, maar ook vanwege de destijds (eind jaren ’70) uiterst originele combinatie van punk en funk.

At home he feels like a tourist
At home he feels like a tourist
He fills his head with culture
He gives himself an ulcer
He fills his head with culture
He gives himself an ulcer

Down on the disco floor
They make their profit
From the things they sell
To help you cop off
And the rubbers you hide
In your top left pocket

At home she’s looking for interest
At home she’s looking for interest
She said she was ambitious
So she accepts the process
She said she was ambitious
So she accepts the process

Down on the disco floor
They make their profit
From the things they sell
To help you cob off
And the rubbers you hide
In your top left pocket

Two steps forward
(Six steps back) [Repeat: x4]

Small step for him
(Big jump for me) [Repeat: x4]

At home she feels like a tourist
At home she feels like a tourist
She fills her head with culture
She gives herself an ulcer
Why make yourself so anxious
You give yourself an ulcer