Muziek voor Goede Vrijdag: Mein Gmüt ist mir verwirret (en meer)

Mein Gmüt ist mir verwirret,
das macht ein Jungfrau zart;
Bin ganz und gar verwirret,
mein Herz das kränkt sich hart.
Hab Tag und Nacht kein Ruh,
führ allzeit große Klag,
tu stets seufzen und weinen,
In Trauren schier verzag.

Ach, daß sie mich tät fragen,
was doch die Ursach sei,
warum führ ich solch Klagen
und ich ihr`s sagen frei,
daß sie allein die ist,
die mich so sehr verwundt:
Könnt ich ihr Herz erweichen,
würd ich bald wieder gsund.

Reichlich ist sie gezieret
mit schön`n Tugend ohn Ziel;
höflich wie sich gebühret,
ihres Gleichen ist nicht viel.
Für andern Jungfraun zart
führt sie allzeit den Preis;
wann ichs anschau, vermeine
ich sei im Paradeis.

Ich kann nicht genug erzählen
ihr Schön und Tugend viel;
für Alle wollt ichs erwählen,
wär es nur auch ihr Will,
daß sie ihr Herz und Lieb
gegn mir wendet allzeit,
so würd mein Schmerz und Klagen
verkehrt in großer Freud.

Aber ich muß aufgeben
und allzeit traurig sein,
sollt mir gleich kosten`s Leben:
Das ist mein größte Pein,
denn ich bin ihr zu schlecht,
drum sie mein nicht acht.
Gott wölls für Leid bewahren
durch sein göttliche Macht!


(Deels) Turks ensemble Tümata & Şifahane in de Hofkirche, München, een deel van het madrigaal van Hans Leo Hassler uit 1601

De melodie loopt als een rode draad door DE Matthäus Passion van Bach uit 1730, O Haupt voll Blut und Wunden, het kruisigingsmoment.

Philippe Herreweghe dirigeert de Kölner Philharmonie en het Collegium Vocale Gent. Tenorsolo: Christoph Prégardien

Het spijt mij, als hervormd van huis uit ken ik dit lied in de eerste plaats als Ga niet alleen door ’t leven, dat nogal veel langer blijkt te zijn dan ik meende te weten, en gedicht is door J.H. Gunnung JHzn. Een “zware” dominee (1858-1940), ook dat nog.

1
Ga niet alleen door ’t leven, Die last is u te zwaar.
Laat Een u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

2
Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!

3
O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht!
Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht.
Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!

4
Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg?
Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg?
Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen?
Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen!
Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen!

5
Welzalig, die ’t ervaren, dat Hij hun alles is;
dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

6
En dan, als ’t leed der aarde voor immer is gedaan;
als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan;
dan ziet g’in ’t zalig Eden slechts zaal’gen om u heen.
Dan prijst g’in eeuwigheden uw Heer alleen!
Dan prijst g’in eeuwigheden uw Heer alleen!


Reinold Klunder op het orgel van de Domkerk in Utrecht. U gelieve zelf desgewenst zachtkens mede te zingen.

Tom Glazer maakte er een vakbondstrijdlied van, Because all men are brothers

Because all men are brothers wherever men may be
One union shall unite us forever proud and free
No tyrant shall defeat us, no nation strike us down
All men who toil shall greet us the whole wide world around

My brothers are all others forever hand in hand
Where chimes the bell of freedom there is my native land
My brother’s fears are my fears yellow white or brown
My brother’s tears are my tears the whole wide world around

Let every voice be thunder, let every heart beat strong
Until all tyrants perish our work shall not be done
Let not our memories fail us, the lost year shall be found
Let slavery’s chains be broken the whole wide world around

Peter, Paul & Mary hebben het op de plaat gezet. Dit zijn ze niet volgens mij, maar mooi uitgevoerd is het wel.

Er zijn nog veel meer varianten denk ik, maar laten we het hier bij laten, met Paul Simon in American tune uit 1973 tot slot.