(Northern) Soulklassieker du jour: Soldier’s sad story

Geen lofzang op het leger, maar ook geen sterk oppositioneel geluid. LBJ meent het goed, zegt de zanger. Maar laat mij niet mijn lief verliezen (terwijl ik daar in Vietnam ben). Zorg daar even voor, mijnheer de president. Tiny Watkins, vanwege die president te dateren pakweg ’66-’67.