Bij het horen van de eerste koekoek in de lente


On hearing the first cuckoo in spring, Frederick Delius, 1912.
Uitgevoerd door het Royal Scottish National Orchestra, dirigent: David Lloyd-Jones