Geradicaliseerde dans

Een onzer huishalvegaren liet de wereld de wijsheid weten dat de mensen van Oost-Turkestan geradicaliseerde Chinezen zijn (Oeigoer, Uygur). En u mocht raden in welke godsdienst deze Chinezen geradicaliseerd zijn.
Zo iemand wordt als deskundige voor de Nederlandse camera gehaald, hij heeft namelijk wel eens intiem contact gehad met een Marokkaanse. Ja Nederland excelleert in kennis.
Ter viering een Oeigoer-lied met bijbehorende dans.