Antifascistische klassieker du jour: Bella Ciao

Het befaamde Italiaanse partizanenlied, in de uitvoering van Gómez Naharro. De tekstschrijver is onbekend. De melodie is al oud, al is de origine – als bij de meeste volksliederen – moeilijk te achterhalen. Mogelijk is ze ontleend aan een jiddisch lied. Het ‘bella ciao’ – letterlijk: ‘vaarwel schoonheid’ – uit de titel verwijst naar de vrouw/vriendin van wie de partizaan afscheid neemt om tegen de nazi’s te vechten.

Italiaanse partizanen speelden na de Geallieerde invasie in 1943 een grote rol in de bevrijding van Italië. In maart 1944 konden de diverse partizanenorganisaties ruim 80.000 mensen op de been brengen, merendeels goed getraind en uiterst gemotiveerd. De grootste organisatie was de Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), waarvan de Italiaanse Communistische Partij, de socialisten, links-liberalen (ook die waren in Italië militant!) en christen-democraten deel uitmaakten. De verliezen waren overigens verschrikkelijk: naar schatting zijn zo’n 50.000 partizanen om het leven gekomen.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
Eo ho trovato l’invasor

One morning I woke up
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
One morning I woke up
And I found the invader

O partigiano porta mi via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir

Oh partisan, carry me away,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Oh partisan, carry me away,
For I feel I’m dying

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

And if I die as a partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
And if I die as a partisan
You have to bury me

Mi seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Mi seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fiore

But bury me up in the mountain
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
But bury me up in the mountain
Under the shadow of a beautiful flower

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: “Che bel fior”

And the people who will pass by
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
And the people who will pass by
Will say to me: “what a beautiful flower”

È questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà

This is the flower of the partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
This is the flower of the partisan
Who died for freedom