Muziek voor 4 mei 2018, 20.02

Zes jaar geleden was ik op de Kent State campus. Het was mooi weer, hier en daar een jong persoon verdiept in een boek op het gras. Zo hoort het. Toch drong op die plaats pas goed door hoezeer die schietpartij tegen “ons allen” gericht was. En het is er in al die jaren niet beter op geworden.
Drie van de vier doden waren joods. Dat deed er destijds niet toe.
4 mei 1970, demonstratie tegen de invasie van het VS-leger in Cambodja.

Dit hoort wat mij betreft ook al jaren bij dit tijdstip.

Mei 1871…

De echte antimilitaristen in Nederland zijn van oudsher de anarchisten van allerlei richting. Van dit lied is geen video te vinden, en eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe het gezongen zou moeten worden. *)

De wapens neer
Broeders laat ons de kazerne sloopen
En op haar geëffenden grond
Ons zaaien wee in vreugdid hopen
Op oogst, op een blijdaren stond
De wreede waap’nen neergesmeten
D’uniform rukt u van het lijf
En alom weergalme ’t van de kreten:
Komt broeders staakt dit moordbedrijf

De wapens neer
Voortaan soldaten
’t Kruit ten prooi aan den wind gelaten
Het helsch kanon ontbrand’ niet meer
geen valsche roem en eer voor soldaten
Breekt de zwaarden over de knieën
En regimenten gaat uiteen
Met wat recht dwingt men ons te leeren
Die vloekbare kunst van het staal?
Zullen wij dan eeuwig blijven eeren
Dat menschonterend schandaal?
Neen, neen, niet langer mag m’ons leiden
Naar de slachtplaats als het vee
Wil men ons tot oorlogshelden wijden
Wij zijn soldaten van de vree!

De wapens neer
Voortaan soldaten
’t Kruit ten prooi aan den wind gelaten
Het helsch kanon ontbrand’ niet meer
geen valsche roem en eer voor soldaten
Breekt de zwaarden over de knieën
En regimenten gaat uiteen!

*) Krapuulauteur Duif maakt mij attent op een site waar een vrouw, woonachtig (1970) in de Drentse veenstreken – met Friesland en Groningen bakermat van Neerlands anarchisme en socialisme – het grotendeels voorzingt. En noten worden bijgeleverd, hier.