Marokko: Op weg naar een sociale explosie?

Mouhcine Fikri, een jonge visverkoper, werd in een vuilniswagen platgedrukt terwijl hij zijn door de politie in beslag genomen koopwaar probeerde te redden. De gefilmde scène veroorzaakte grote verontwaardiging.

Er werden tientallen massademonstraties gehouden, waardoor de vrees voor een heropleving van het volksprotest aan de vooravond van de opening van COP22 toenam. De gebeurtenis heeft het algemene gevoel doen terugkeren van een samenleving die individuen verplettert, hun waardigheid afneemt, hun fundamentele rechten niet erkent en hen zelfs berooft van hun levensonderhoud.

Na het teruglopen van de M20 (beweging van 20 februari 2011) en het herstel van het ‘staatsgezag’, heeft het tegen de bevolking gerichte beleid zich versterkt: privatisering van openbare diensten, onderwijs en gezondheidszorg, het verlagen van het budget voor de (magere) sociale diensten, de ontmanteling van het prijscompensatiefonds met een direct gevolg voor de eerste levensbehoeften, ultraliberale hervorming van het pensioenstelsel, massaontslagen, toenemende werkloosheid van afgestudeerden, aanhoudende ontmanteling van vaste arbeidscontracten in de openbare dienst en niet te vergeten de grote achteruitgang van de democratische rechten en de terugkeer van onverbloemd repressief beleid. Vijf jaar na het begin van de Arabische Lente zijn de illusies over een mogelijke zelf-hervorming van de macht verdwenen.

Lees verder bij de bron, Grenzeloos.