Sanders roept aanhang op de klassenstrijd in ere te herstellen

220px-bernie_sanders
Bernie. Illustratie: Wikipedia

Volgens Bernie Sanders moet links identiteitspolitiek (identity politics) zo snel mogelijk ten grave dragen en de klassenstrijd in ere herstellen. De overwinning van Trump is volgens Sanders mogelijk geworden doordat links de klassenstrijd inruilde voor een op (culturele) identiteit gebaseerde politiek. Het gat dat links creëerde werd opgevuld door rechtse populisten als Trump.

Het begrip ‘identiteitspolitiek’ refereert aan een politiek die zich richt op zaken die van belang zijn voor groepen die bepaalde, specifieke karakteristieken delen. Dat kan gebaseerd zijn op sekse, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid en duizend andere dingen. Identiteitspolitiek wordt vaak gezien als een marxistische variant, maar staat in veel opzichten juist haaks op het marxistische gedachtegoed. Het is bovendien niet per definitie links: zowel zionisme, wit nationalisme als islamisme zijn vormen van identiteitspolitiek.

Sanders is van mening dat links zo snel mogelijk afstand dient te nemen van deze onzalige erfenis van de jaren ’70 – een mening die ook Noam Chomsky is toegedaan – en de klassenstrijd weer centraal moet stellen:

Het is niet goed genoeg wanneer iemand zegt: ‘ik ben een vrouw, stem op mij’. Dat is niet goed genoeg. Wat we nodig hebben is een vrouw die het lef heeft zich teweer te stellen tegen Wall Street, tegen de verzekeringsmaatschappijen, tegen farmaceutische bedrijven, tegen bedrijven die fossiele brandstoffen winnen

Sanders dreef ook de spot met Trump’s imago van ‘anti-establishment kandidaat’: “het idee dat iemand als Trump kan poseren als ‘anti-establishment kandidaat, kan poseren als veranderingsgezind, zou lachwekkend zijn wanneer de gevolgen niet zo afschuwelijk zouden zijn”.

Bron: Talking Points Memo