Brexit werkt wat betreft immigratie

Beperking van migratie naar het Verenigd Koninkrijk was een van de belangrijkste motieven, zo niet het belangrijkste, voor keuze van de Britten voor Brexit. Voordat Brexit officieel wordt geëffectueerd, werpt hij al resultaat af. Het gaat hierbij voornamelijk om hooggeschoolden uit de EU. Wat betreft het afgelopen jaar is de trend onmiskenbaar.

Migratie van professionals uit de EU-landen naar het VK is 26 procent lager. Het laatste LinkedIn Workforce Report onthult dat sinds het Brexit-referendum de stroom van talent omgekeerd is, het VK verliest talent aan de EU, en andere potentiële bronnen van vakkundige arbeidskrachten vullen het gat niet op.
(LSE Brexit [vertaald uit het Engels])

De beoordeling van deze evolutie hangt af van het standpunt ten aanzien van Brexit en van de plaats van Groot-Brittannië in de wereld. De omkering van de talentenstroom tussen de EU en het VK heeft mogelijk ongunstige gevolgen voor de Britse economie omdat het bedrijfsleven meer moeite zal hebben de vakkundigheid die het nodig heeft te vinden. Aan de andere kant kan het meer kansen opleveren voor Britten. Maar het laatste is niet evident. Het is evenzeer mogelijk dat het VK een minder aantrekkelijke vestigingsplaats wordt en bedrijven het land verlaten.