Braziliaanse klimaatdoelen overtuigen milieuorganisaties niet

De Braziliaanse plannen om de broeikasgassen terug te dringen overtuigen de milieuorganisaties niet. Op cruciale punten toont de regering geen ambitie, zeggen ze.

“De beslissing om absolute reductiedoelstellingen voor te leggen is lovenswaardig, maar ze moeten beter en ambitieuzer zijn, in het belang van het land en van de internationale onderhandelingen over de klimaatverandering”, zegt André Ferretti, algemeen coördinator van het Klimaatobservatorium, een netwerk van 37 Braziliaanse milieuorganisaties.

President Dilma Rousseff kondigde op 27 september, tijdens de VN-top over duurzame-ontwikkelingsdoelen, aan dat Brazilië de uitstoot van broeikasgassen met 37 procent wil verminderen (in vergelijking met 2005) tegen 2025 en met 43 procent tegen 2030. Met die cijfers trekt Brazilië eind dit jaar naar de VN-klimaattop in Parijs.
Hernieuwbare energie

Om die doelstellingen te halen moet het land in 2030 minstens 45 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen, waterkracht inbegrepen. Het internationale gemiddelde bedraagt amper 13 procent, zegt Rousseff.

Vandaag zijn wind- en zonne-energie, biomassa en ethanol goed voor 9 procent van de Braziliaanse elektriciteit. Dat moet tegen 2030 naar 23 procent.

De illegale houtkap in het Amazonegebied moet stoppen. Twaalf miljoen hectare wordt herbebost, 15 miljoen hectare grasland wordt hersteld.

Rousseff zegt dat Brazilië daarmee ambitieuzer is dan de meeste geïndustrialiseerde landen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be