“Ruim” de biokoe niet – petitie

Ondoorgrondelijke afschriktaal, je kunt het een kenmerk van fascisme noemen (hadden we het laatst niet over defameren)? Wat is derogatie?

Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, kunnen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen als ze voldoen aan alle voorwaarden. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen. U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Dit mag u verhogen naar 250 of 230 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – ooit van gehoord? Typerend voor een VVD-PvdA-kabinet, ingesteld in 2014.

De melkquota zijn opgeheven, de mestquota niet. Dus iedereen had dit kunnen zien aankomen. Iedereen met wat men gezond boerenverstand noemt. Blijkbaar is dit ook bij boeren niet zomaar te vinden. Er “moeten” honderdduizenden koeien worden “geruimd”.
Dus nu een petitie:

Het kabinet wil dat ook biologische koeien geslacht worden, zodat gangbare koeienboeren extra mest kunnen gebruiken (‘derogatie’). Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer dit. Wij willen dat de biologische koeien blijven. De biologische boeren zijn deel van de oplossing, niet van het probleem!

Kijk verder hier en teken.