FAO: transitie naar duurzame landbouw is onvermijdelijk

De landbouwsector moet meer produceren en tegelijkertijd minder druk op het milieu uitoefenen om in de toekomst de wereldbevolking te blijven voeden. Dat kanalleen met duurzame landbouw, stelt de VN-organisatie voor voedsel en landbouw FAO in een nieuw onderzoeksrapport.

Hoewel er de afgelopen dertig jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de strijd tegen honger in de wereld, “brengt de toegenomen voedselproductie en economische groei hoge kosten met zich mee voor het leefmilieu”, staat in het rapport The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges van de VN-organisatie voor voedsel en landbouw FAO.

De mogelijkheid van de mensheid om zich in de toekomst te kunnen blijven voeden, is in gevaar door groeiende druk op de natuur, door sociale ongelijkheid en door de klimaatverandering. “Bijna de helft van de bossen die de aarde ooit had, is verdwenen. Grondwaterbronnen raken snel leeg en de biodiversiteit wordt sterk uitgehold. Als die trend zich voortzet, gaan we een planetaire grens overschrijden”, zegt FAO-directeur José Graziano da Silva.

Ander dieet

Tegen 2050 telt de aarde waarschijnlijk bijna 10 miljard mensen. In een scenario met gematigde economische groei, zal deze toename van de bevolking de vraag naar landbouwproducten met 50 procent doen stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Daardoor groeit de druk op de natuurlijke hulpbronnen die het nu al zwaar hebben. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be