Mist, valse framing en manipulatie in de communicatie over eiercrisis duren voort

In de communicatie over de drie verschillende grenswaarden voor fiprolin in eieren blijft de mist, valse framing en manipulatie voortduren. Dit om enerzijds de gezondheidsschade en bedreiging te minimaliseren, en anderzijds de eigen nalatigheid, onbekwaamheid of nog erger te verdoezelen.

Belangrijk hierbij is dat België hiermee het voorzorgsprincipe op de helling zet, dat erin bestaat om bij twijfel bij eieren waarbij het verboden luizengif fipronil in gevonden werd, deze niet te consumeren. Andere landen neigen daarin het Belgische voorbeeld te volgen. Zo is er na de Belgische Kamercommissie van woensdag een verandering in de informatie strategie op de website van de ‘Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit’ (NVWA).

Er zijn nu drie maximale grenswaarden voor de aanwezigheid in eieren van fipronil uitgedrukt in MRL (Maximum Residu Limit) in mg/kg eiergewicht.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be