Wilde zwijnen helpen zeldzame vlindersoorten

Wilde zwijnen hebben niet overal een goede reputatie. Ze kunnen graslanden flink omploegen. Maar die verstoring kan ook zijn goede kanten hebben. In het Nationale Park De Hoge Veluwe is gebleken dat de rupsen van de bedreigde aardbeivlinder juist op de wroetplekken te vinden zijn. Zwijnen zijn dus goed voor de aardbeivlinder.

In het najaar valt het op de Veluwe direct op: de zwijnen zetten de bermen en wildweiden flink op de kop, op zoek naar lekkere hapjes. Dit waardeert niet iedereen, maar de verstoring brengt ook nieuwe kansen. De invloed van stikstofdepositie leidt in natuurgebieden tot het versneld dichtgroeien van open plekken, waardoor lage kruiden verdwijnen. Enige verstoring biedt deze weer een kans om zich te vestigen. Daaronder zijn ook waardplanten van bedreigde vlinders: hondsviooltjes voor de grote parelmoervlinder, schapenzuring voor de bruine vuurvlinder en tormentil of kruipganzerik voor de aardbeivlinder.

– Lees verder bij de bron, De Vlinderstichting.