Gefragmenteerde leefgebieden leiden tot minder diversiteit onder insecten

Met hun collega’s van het Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung hebben wetenschapslieden van de Technische Universiteit van München kunnen aantonen dat veelvoorkomende insecten in de naaste toekomst bedreigd worden met ernstig verlies van soortdiversiteit. Het onderzoeksteam wijst de fragmentatie van woongebieden en de intensivering van de landbouw aan al oorzaken van de afname van deze ongespecialiseerde insecten. De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation, stelt dat de genetische diversiteit onder de onderzochte vlindersoorten in de toekomst scherp zal afnemen. Dientengevolge zullen de insecten gevoeliger worden voor veranderingen in hun milieu.

Het aantal insecten blijft dalen: in sommige streken is de afgelopen decennia een dramatische afname van 75% vastgesteld.

Lees verder hier (Engels).