Houden vlinders van mest?

Bemesting is niet goed voor vlinders. Door het bemesten van graslanden verdwijnen de bloemen en veranderen ze in saaie groene vlaktes. Ook in natuurgebieden zien we een afname van vlinders onder invloed van verrijking, met name door stikstof. Toch blijkt uit een Duitse studie dat kleine vossen en dagpauwogen het beter doen op bemeste dan op onbemeste waardplanten. Hoe zit dat in Nederland?

Brandnetel, de waardplant waarop de rupsen van dagpauwoog en kleine vos leven, is een stikstofliefhebber. Hij groeit vooral goed op plaatsen waar de bodem voedselrijk is of waar door verstoring veel voedingsstoffen vrijkomen. Als je bijvoorbeeld maait maar niet afvoert, gaat de afgemaaide vegetatie rotten, waardoor veel voedingsstoffen vrijkomen. Dat soort plekken zijn ideaal voor stikstofminners zoals brandnetel. Brandnetelvlinders als kleine vos en dagpauwoog vinden in onze moderne landschappen een gedekte tafel: er zijn veel meer brandnetels dan vroeger.

Lees verder bij de bron, de Vlinderstichting