De verdwijnende huiszwaluw

Het is het jaar van de Huiszwaluw en het gaat niet goed met deze vogel.

Belangrijk in het Jaar van de Huiszwaluw is dat er gedegen onderzoek plaatsvindt naar de oorzaken van de achteruitgang. Die valt samen met de teloorgang van insecten, zodat het al wel duidelijk is in welke richting moet worden gezocht.

Op kleine schaal deed hoogleraar Theunis Piersma onderzoek door bij hem thuis de huiszwaluwen te observeren. Dat leverde een mooi en aanbevelenswaardig boekwerkje op: De zwaluwen van Gaast. In de herziene tweede druk gaat hij uitgebreid in op het gebrek aan insecten. Hij stelt zichzelf de vraag wie de stille lente veroorzaakt, om al heel gauw tot de stelling te komen dat zwaluwen insecten nodig hebben En dat insecten bloemen nodig hebben.

Dan schetst hij de actuele situatie op het boerenland: ,,Hoe vaker het land omgeploegd wordt, des te minder insecten er leven, want die krijgen de tijd gewoon niet meer om hun levenscyclus tot een goed einde te brengen.’’

– Lees het geheel bij de Leeuwarder Courant