Karre-karre-kiet

Althans, zo willen de gidsen dat je de roep van de (grote?) karekiet interpreteert.
Je moet er veel fantasie voor hebben om het er in te horen. Maar een fraaie gevarieerde zang voor een kille lenteochtend, de eerste mei zelfs, is het wel.
De grote karekiet verdwijnt in rap tempo uit de lage landen – de biotoop, rietvelden in diep water, wordt overal verwijderd.