Cetti’s zanger

In de vogelgidsen die ik jarenlang had ontbrak deze volkomen -zelfs als dwaalgast. En toen werd de zanger niet alleen dwaalgast maar zelfs steeds minder zeldzaam wordende broedvogel (standvogel).
Te onderscheiden door wat een halvemaantje onder of boven het oog genoemd wordt. En de zang.