Hoogheemraadschap Delfland gaat voorbij aan vervuiling door imidacloprid

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland laten de metingen van de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden over het jaar 2017 een duidelijke verbetering zien. De kwaliteit van het water in de Westlandse glastuinbouwgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Uit metingen in 2017 kwam naar voren dat er aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water zitten, zei Delfland op 5 maart 2018. Uit de zeer beperkte cijfers die Delfland tot nu toe ter beschikking heeft gesteld valt echter op te maken dat imidacloprid nog steeds tot de bestrijdingsmiddelen met de meeste normoverschrijdingen in het glastuinbouwgebied behoort.

– Lees verder bij de bron, Boerenlandvogels.