Een vogel die eindelijk zijn/haar naam roept

De oehoe! Maar daar noem je ook even wat… Als er ergens een opduikt wil de inmiddels altijd op komkommerberichten gespitste pers al gauw jammeren over terreurvogels. Zo’n grote uil, die moet wel gevaarlijk zijn. In het Lauwersmeergebied komt de vogel inmiddels voor, “daar hoort hij van nature niet thuis” – nee, nogal wiedes, toen de vogel verdween uit Nederland was het nog de LauwersZEE!
Enfin, de kans dat u deze geluiden in Nederland te horen krijgt is gering, maar ook weer niet afwezig. Vroeg of laat zie ik ze ook wel neerstrijken in het Oostvaardersplassengebied.