De krekelzanger

De kans dat u een krekelzanger in het riet hoort is klein. Nederland bevindt zich aan de grens van het verspreidingsgebied en er zijn geen meldingen dat de vogel er broedt. De vogel komt hier langs vanwege het contrast met de sprinkhaanrietzanger en de snor (die nog wel eens met elkaar vereenzelvigd worden).
Lijkt het geluid op dat van een krekel? Als het bijna onafgebroken zou klinken, zou ik zeggen.