Boeren Schiermonnikoog tekenen voor “gezonde toekomst”

Zeven boerderijen zijn er op Schiermonnikoog. Een afspraak aangaande milieuverantwoorde veeteelt heeft uiteraard gevolgen voor de natuur op het eiland. Is het een voorbeeld voor het vasteland?

Boeren, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog sluiten zaterdagmiddag een deal voor een gezonde toekomst voor de zeven boerenbedrijven én de natuur op het eiland.

De huidige melkveehouders lopen met hun intensieve bedrijfsvoering tegen milieugrenzen aan. De natuur en soortenrijkdom van de natte duinvalleien en de duinen op het eiland gaan in kwaliteit achteruit. Na een uitvoerige analyse en planvorming door het Louis Bolk Instituut hebben de partijen besloten om samen te werken aan een nieuw economisch perspectief voor de boeren, met een lagere milieubelasting en een rijkere natuur in de eilandpolder. Alle partijen beloven zich met het tekenen van de deal hiervoor in te spannen.

– Lees verder bij Natuurmonumenten