Zal het Europese landbouwbeleid ten goede keren voor de vogels?

Veertig procent van het Europese budget is bestemd voor landbouwsubsidies. De Nederlandse sector krijgt jaarlijks 600-700 miljoen euro. Waarom maakt Vogelbescherming zich hier druk over? Cees Witkamp van het team Landelijk Gebied legt uit waarom.

Voor wie dat eerder niet meekreeg: wat heeft Europees landbouwbeleid te maken met vogels?

“Het is simpel. De enorme achteruitgang van alle boerenlandvogels, van grutto tot veldleeuwerik en patrijs en nog veel meer soorten, is rechtstreeks te koppelen aan intensivering van de landbouw waar heel veel Europese subsidie in gaat zitten. De meeste vogels van de Rode Lijst hebben het platteland als leefgebied, de link is heel helder.

Daarnaast subsidieert Europa vanuit de landbouwsubsidies bijvoorbeeld ook het weidevogelbeheer, maar het bedrag wat daar mee is gemoeid, is een schijntje op de begroting.

Lees verder bij de bron, Vogelbescherming