Trompetterend boven het bos

De kraan(vogel) is voor veel mensen een heilig dier [het voorwerp ontleent zijn naam aan de naam van het dier, niet andersom]. Algemeen is het dier zeker niet in Nederland maar het broedt wel sinds enige tijd (weer) in deze streken. De kans dat u ze ziet en hoort overvliegen is groter dan nog niet zo lang geleden.