Schuwe kraaiachtigen

De huiskraai heeft ruim twintig jaar in Nederland mogen wonen en toen was het besluit dat de vogel uitgeroeid diende te worden, als vreemdeling. Of het helemaal gelukt is is niet bekend. Misschien zijn er een paar schuw ergens ondergedoken.

We hebben de vervolging van de huiskraai op Krapuul nauwlettend gevolgd.
Kraaiachtigen zijn gewilde uitroeiobjecten. Het is gelukt met de raaf als broedvogel, die tientallen jaren later geherintroduceerd is. Over de koloniebroeder de roek staat het jagersvolkje te stampvoeten: mogen we schieten?

Kraaiachtigen worden als zangvogels beschouwd. Hun zang wordt niet geacht althans het Nederlands esthetisch gevoel te bekoren.