De roep van de fazant

De fazant (de haan althans) heeft een karakteristieke roep. Die wordt niet alleen geuit als baltskreet, zoals oplettende wandelaars zullen hebben opgemerkt als zij een struweel passeerden waar een geschrokken haan uit opvloog.
De fazant woont pas een eeuw of twintig in wat nu Nederland heet, dus wordt met graagte voor exoot uitgemaakt. En bejaagd. Sportievelingen plachten er nog extra tamme uit te zetten om die neer te kunnen knallen “in het wild”. Dat is officieel verboden, of men zich er aan houdt…

Er is blijkbaar ook een aparte avondroep. Zeg maar eens dat we niet leerzaam zijn hier.