Goed natuurbeleid blijft uit

Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de plannen voor natuurherstel die minister Schouten [woensdag] bekendmaakte. “Het is een sigaar uit eigen doos,” vindt Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten, mede namens Greenpeace, LandschappenNL, Natuur & Milieu en het Wereld Natuur Fonds.

Eerder kondigde de minister aan om eenmalig €250 miljoen beschikbaar te stellen voor natuurherstel op korte termijn, zodat weer ruimte ontstaat voor infrastructurele projecten. Vanmorgen werd duidelijk dat de helft van het bedrag wordt ingezet voor compensatie van natuurverlies door bijvoorbeeld veiligheidsprojecten. De ‘natuurbank’ die hiervoor in het leven wordt geroepen vinden de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties een sigaar uit eigen doos. “Beschermde natuur die verloren gaat aan waterveiligheidsprojecten, moet sowieso elders gecompenseerd worden. Per saldo komt er dus geen natuur bij,” aldus Teo Wams. De andere helft van het budget gaat naar projecten voor natuurherstel in Natura 2000-gebieden. “Een doekje voor het bloeden,” vinden de organisaties.

– Lees verder bij de bron