Diesel doodt niet alleen mensen maar ook bijen sterven

Stikstofoxiden, de hoofdrolspelers in het recente Volkswagenschandaal, zijn niet alleen schadelijk voor de mens. Britse onderzoekers melden dat ze ook een rol spelen in de gestage achteruitgang van de bijenpopulaties, omdat ze hun levensbelangrijke reukvermogen aantasten.

Bijen gebruiken zowel hun zicht als hun reukvermogen om bloemen te vinden en de exemplaren met het meeste nectar op te sporen. Bloemengeur bestaat uit chemische elementen die reageren met andere substanties in de lucht, waaronder ook vervuiling zoals stikstofoxiden.

Uit onderzoek aan de universiteiten van Reading en Southampton blijkt dat vijf van de meest voorkomende stoffen in bloemengeuren chemisch veranderd worden bij blootstelling aan stikstofoxiden uit dieselrook. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Journal of Chemical Ecology. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be