Grote roofdieren dreigen uit te sterven

Diverse grote roofdieren, waaronder leeuwen, tijgers, jaguars en enkele ondersoorten van de wolf worden ernstig bedreigd. Sommige soorten dreigen zelfs op korte of middellange termijn volledig uit te sterven.

Tigress_at_Jim_Corbett_National_Park
Bengaalse tijger Foto: Wikipedia

Volgens een door de Royal Society Open Science gepubliceerde studie zijn voor het bovenstaande drie redenen aan te wijzen.

In de eerste plaats zijn grote roofdieren gewilde jachttrofeeën. Bovendien jagen ze soms op huisvee, waarna ze door de mens vogelvrij verklaard worden. Daarnaast wordt hun leefgebied steeds kleiner: mensen nemen steeds meer ruimte in beslag, ruimte die niet langer beschikbaar is voor roofdieren. Een roofdier van 90 kg heeft jaarlijks zo’n 10.000 kg vlees nodig om te overleven, reden waarom roofdieren een enorm groot territorium hebben. Dat territorium is echter in steeds mindere mate voorhanden.

Volgens de studie is er echter nog een derde reden voor de teruggang van het aantal grote roofdieren: hun prooidieren worden zélf bedreigd met uitsterven. Zo dreigt meer dan de helft van de traditionele prooidieren van de tijger van de aardbodem te verdwijnen. Als gevolg hiervan zijn deze roofdieren gedwongen nieuwe prooidieren te zoeken. Niet zelden bestaat die nieuwe prooi uit huisvee, waarmee een nieuwe vervolging door de mens in gang gezet wordt.

De auteurs van de studie pleiten voor een “holistische” benadering bij de bescherming van predatoren. Tegenwoordig wordt nog te vaak gedacht dat het voldoende is wetgeving uit vaardigen die de grote predatoren expliciet beschermt tegen bijvoorbeeld de plezierjacht. Om roofdieren afdoende te beschermen zal echter ook hun traditionele prooi beschermd moeten worden.

Bron