Alle eendjes zwemmen in het water? Weet wel wat dat kost!

Iets wat al helemaal niet opvalt in een land waar dierenexploitatie tot grote hoogte wordt gevoerd: acht miljoen eenden in de bio-industrie? Een petitie.

Aan de leden van de Tweede Kamer,

Eenden zijn watervogels. Ze hebben van nature een sterke behoefte aan water om zichzelf schoon te maken, voedsel te zoeken (snebberen) en te badderen. Ik ben ervan geschrokken dat eenden in Nederland in grote stallen worden gehouden zonder toegang tot zwemwater.

Het kan anders
Groot-Brittannië en Duitsland laten zien dat het anders kan.

In de Duitse deelstaat Niedersachsen is sinds eind 2016 badwater voor eenden verplicht. Naast een trechtervormige drinkbak – waar de eenden alleen hun kop in kunnen steken – kunnen eendenhouders ook kiezen voor een watergoot, waarin de dieren kunnen snebberen, poetsen, badderen, hun volledige lichaam onderdompelen, en zelfs een beetje zwemmen. De watergoten staan op een verhoogd platform op een kunststof roostervloer. Deze is van de rest van de stal afgeschermd door middel van houten schotten om te voorkomen dat het strooisel waarop de eenden leven, nat wordt.

In het Verenigd Koninkrijk is door Cherry Valley, een grote organisatie van eendenfokkerijen, een veranda/uitloopsysteem ontwikkeld voor moderne eendenhouderijen. In de veranda bevinden zich watergoten van verschillende groottes, waarin de eenden zich kunnen wassen, snebberen en dobberen. Eendenfokkerijen met dit verandasysteem hebben het Freedom Label van de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) gekregen.

Mijn verzoek
Het is volstrekt duidelijk dat eenden voor hun welzijn en gezondheid water nodig hebben. Bovendien is in de wet vastgelegd dat ze hierover moeten beschikken. Desalniettemin voldoet niet één gangbaar eendenbedrijf in Nederland aan deze eis.

Daarom dring ik erop aan:

  • dat er alsnog onderzoek door de WUR (Wageningen University & Research) wordt gedaan naar bestaande watersystemen in de praktijk, en dat dit onderzoek uitmondt in duidelijke aanbevelingen voor systemen die voldoen aan de wettelijke eisen voor zwemwater;
  • dat de regeling ammoniak en veehouderij versoepeld wordt, zodat morswater niet als mestvloeistof hoeft te worden afgezet;
  • dat het binnen twee jaar verplicht wordt om eenden zwemwater te geven;
  • dat er een verbod komt op het inkopen van eendenvlees door Nederlandse supermarkten en groothandelaren – aangezien dit op onrechtmatige wijze geproduceerd wordt –, tenzij er kan worden aangetoond dat de dieren de beschikking hebben gehad over zwemwater. Er dient ook niet te worden overgeschakeld op eendenvlees uit andere landen (zoals Hongarije of Frankrijk) omdat het welzijn van de eenden in die landen ook niet voldoende is, en regelmatig zelfs nog slechter dan hier.

Hoogachtend,

petitietekst.