Oorzaak achteruitgang koekoek complexe puzzel

2017 was het Jaar van de Koekoek. In het hele land werden koekoek-excursies georganiseerd, tienduizenden mensen volgden de Beleef De Lente-webcam met een koekoeksjong en Sovon en Vogelbescherming gingen naarstig opzoek naar een eenduidige verklaring voor de achteruitgang van de koekoek in ons land. Maar ook in zijn feestjaar 2017 bleef de koekoek zich in nevelen hullen. Een smoking gun werd niet gevonden. Er zijn meerdere smoking guns.

In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. Waarom precies is niet bekend. Veranderingen in aantallen van een soort zijn bijna nooit toe te schrijven aan een enkele oorzaak. Klimaatverandering, intensivering van de landbouw en jacht kunnen allemaal meespelen, op verschillende manieren

Een van de vermoedelijke oorzaken is de afname van dag- en nachtvlinders. Koekoeken leven van de rupsen van deze vlinders. Maar dat verklaart niet alles. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens de trek en in het overwinteringsgebied? In het Jaar van de Koekoek heeft Sovon de beschikbare kennis uit verschillende landen op een rij gezet om vat te krijgen op de Nederlandse situatie.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming.