Het trillen van de nachtzwaluw

Je zou toch denken dat het ’t doorgaande geluid van een pad is – de nachtzwaluw. Nee, fraaie zang is anders, maar het idee van die fraaiheid is nogal vanuit menselijk standpunt beluisterd. (Tussendoor hoort u ook kikkers en een koekoek, en in de verte bast een hofhond).

Overigens is de nachtzwaluw geen familie van zwaluwen of gierzwaluwen. De vogel is plaatselijk algemeen, herkennen doe je het dier aan de hand van het geluid. Waarnemen in het veld is moeilijk.