Wolf nader definitief terug in Nederland

Een wolf (Canis lupus) verblijft sinds enige maanden in natuurgebieden in Midden-Drenthe. Ook rond het Drents-Friese Wold is al enige tijd een wolf aanwezig. De langdurige aanwezigheid van de wolf in Drenthe is mogelijk de opmaat naar de definitieve vestiging van de wolf in Nederland, maar het kan ook zijn dat een wolf na een paar maanden alsnog weer verder trekt. Er is pas sprake van een territorium als de wolf langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft.

Om te bepalen of er sprake is van een mogelijk verblijf van een wolf is nader onderzoek nodig. Er zijn meerdere waarnemingen van een wolf in de omgeving van Midden-Drenthe. Het kan bij iedere waarneming om hetzelfde dier gaan, maar het kan ook steeds om een andere wolf gaan. Dat is momenteel nog niet duidelijk. Wolvendeskundige Aaldrik Pot: “Er zijn meerdere camera’s geplaatst om het vermoeden te bevestigen van de meer permanente aanwezigheid van de wolf. Maar pas bij zogenaamde ‘territoriale markeringen’ zoals keutels kan er via DNA vastgesteld worden welke individuele wolf of wolven het betreft, en kan met zekerheid meer gezegd worden over een langdurig verblijf.”

Lees verder bij de bron, Staatsbosbeheer