Help! De worm verdwijnt!

We kunnen het tot volgende Einsteincitaat dat Einstein nooit gezegd heeft uitroepen: zonder wormen kan de mensheid ten hoogste nog drie jaar blijven leven. Darwin wist het al eerder.

Wil je goede grond, dan heb je wormen nodig. Dat was de kern van het verhaal van onderzoeker Jeroen Onrust, die zijn bevindingen presenteerde op een avond van Gouden Gronden in Oldehove.

Met de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest als financiële grondleggers is het programma Gouden Gronden opgezet. Het wil vooral oude, bestaande kennis over de bodem op peil houden en doorgeven. ‘In het landbouwonderwijs is daar geen aandacht meer voor’.

Lees verder bij het Dagblad van het Noorden