De grutto is de nieuwe dodo

Het paradijs op aarde bevindt zich in de Skriezekrite Idzega.

Hoog in de lucht zingt een leeuwerik boven een weide vol met gele vlekken van paardenbloemen. Een vroege kikker kwaakt tussen de pinksterbloemen aan de slootkant. Grutto’s paraderen langs een plasdras – een poel waar de waterstand hoog wordt gehouden om de biodiversiteit te bevorderen – terwijl een zwerm van zo’n veertig zeldzame kemphaantjes neerdaalt aan de overkant van het water.

Er zijn kieviten, tureluurs. Scholeksters boren hun feloranje snavels in de harde aarde. Een torenvalk blijft hangen boven de weide en ogenblikkelijk klinkt een waarschuwende roep van een grutto op de grond. De zon schijnt warm. Verkeersgeluiden zijn nauwelijks te horen.

Het is moeilijk te geloven dat dit paradijsje stervende is. En toch is dat zo.

– Lees verder bij de bron, Ukrant