Hoe klimaatverandering mensenrechten bedreigt in Kenia

Klimaatverandering en regionale ontwikkelingsprojecten bedreigen de gezondheid en bestaansmiddelen van inheemse volkeren in het Turkana district in het noordwesten van Kenia. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Het rapport en de bijbehorende video zijn in gepresenteerd aan milieu- en mensenrechtengroeperingen in Nairobi, kort voor de onderhandelingen over klimaatverandering in Bonn (19-23 oktober).

Het 96 pagina’s tellende rapport ‘There Is No Time Left: Climate Change, Environmental Threats, and Human Rights in Turkana County, Kenya,’ legt nadruk op de zwaarder wordende last op de schouders van de Keniaanse regering om te zorgen voor toegang tot water, voedsel, gezondheid en veiligheid in Turkana. Het district is een voorbeeld van de manier waarop klimaatverandering, met stijgende temperaturen en verschuivende neerslagpatronen, toch al kwetsbare mensen onevenredig hard kan treffen, vooral in landen met beperkte grondstoffen en kwetsbare ecosystemen.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be