Klimaatakkoord Parijs dreigt opwarming op 3°C te brengen

Een recent rapport van de Vlaamse milieuadministratie toont aan dat de klimaatopwarming nu reeds voelbaar is in Vlaanderen.

Terwijl we via onze uitstoot hier in Europa mee verantwoordelijk zijn voor de stijging van de temperatuur, waren het tot nu toe vooral de landen in het Zuiden die de impact via droogte en overstromingen aan den lijve ondervonden. De schade en het menselijke leed in het Zuiden konden niet zorgen voor een grote kentering in onze door fossiele brandstoffen gedomineerde energievoorziening.

Wereldwijd is het bewustzijn dat er een fundamentele omslag moet komen sterk toegenomen. Maar onze welvaart is nog steeds in grote mate verbonden met het gebruik van fossiele brandstoffen. Hoe krijgen we de betrokken landen en sectoren mee in de noodzakelijke transitie? Hoe kan een effectieve aanpak van de klimaatopwarming verzoend worden met het recht op ontwikkeling in het Zuiden?

Dit zijn de vragen waarop de klimaatonderhandelaars in Parijs een antwoord moeten vinden op het einde van dit jaar. De hindernissen om tot een akkoord te komen zijn enorm. Zo zullen de engagementen die nu op tafel liggen de opwarming niet beperken tot de noodzakelijke 1,5° à 2°C maar doen oplopen tot een catastrofale 3°C.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be