“Eerlijkste bijdragen aan milieu komen van minst rijke landen”

Uit een rapport van middenveldorganisaties blijkt nog maar eens dat rijke landen geen eerlijke bijdrage leveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op een maand van de belangrijke klimaattop in Parijs is er nog een lange weg af te leggen, reageren klimaatexperts van verschillende ngo’s.

Eerlijke bijdragen, het onafhankelijke rapport van middenveldorganisaties, sociale en ecologische bewegingen, ontwikkelingsorganisaties en geloofsgroepen, die zich groeperen als Civil Society Review, toont aan dat ontwikkelde landen tekort schieten wat betreft hun beloofde nationale bijdragen.

De bijdragen die ontwikkelingslanden leveren blijken wel of minstens voor het grootste deel aan de gemaakte afspraken te voldoen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be