Verdubbelde investering in duurzame energie bespaart wereld 3730 miljard euro

Het aandeel hernieuwbare energie wereldwijd verdubbelen heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie, berekende het International Renewable Energy Agency.

Elke euro aan investeringen in duurzame/hernieuwbare energieproductie levert tot vijftien euro besparingen op. De cijfers in het rapport Doubling renewables can save trillions van het International Renewable Energy Agency (IRENA)1 zijn indrukwekkend: als het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieproductie verdubbeld wordt tegen 2030 kan de wereldeconomie jaarlijks 3730 miljard euro besparen. Dat is vijftien keer de kost van de investering die nodig is voor deze verdubbelde investering.

Deze enorme winst is onder meer te danken aan het remediëren van de gevolgen van de klimaatverandering en aan besparingen in de gezondheidszorg die daar uit voortvloeien. Deze verdubbeling zou ook de luchtvervuiling genoeg doen dalen om vier miljoen doden per jaar te voorkomen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be