48 landen willen alleen duurzame energie tegen 2030-2050

Tijdens de VN-klimaatconferentie COP22 in Marrakesh hebben 48 landen aangekondigd tegen 2050 alleen nog duurzame, hernieuwbare energie te zullen produceren. Het gaat om landen die proportioneel zwaar getroffen worden door de klimaatverandering.

Het Climate Vulnerable Forum (CVF) is een coalitie van 48 klimaatkwetsbare landen die in 2009 werd opgericht. De lidstaten van dit Forum hebben aangekondigd dat ze hen energieproductie “zo snel mogelijk” 100 procent duurzaam en hernieuwbaar willen maken, meer bepaald ergens tussen 2030 en 2050.

Uit een recent rapport van de VN-Milieuorganisatie (UNEP) bleek al dat verscheidene van deze landen – onder meer Bangladesh en Kenia – vooroplopen qua groene energiefinanciering. Marokko, eveneens lid van de CVF-coalitie, gooit in 2016 hoge ogen met de bouw van de grootste zonnecentrale ter wereld, die momenteel in Ouarzazate vorm krijgt. In amper acht jaar is het aandeel van hernieuwbare bronnen in de Marokkaanse energieproductie gestegen van 10 procent naar meer dan 30 procent.

Het CVF bestaat uit 48 landen die in verhouding tot hun bevolking en relatief geringe industriële klimaatimpact toch zeer zwaar getroffen worden door de klimaatverandering. Het zijn allemaal ontwikkelingslanden, zoals Afghanistan, Ethiopië, de Filipijnen, Haïti, Bangladesh, Rwanda, Kenia, Madagaskar, Malawi, de Marshalleilanden, Sri Lanka, de Maldiven, Costa Rica, Democratische Republiek Congo, Marokko en Guatemala.

Via:: dewereldmorgen.be, alwaar verder te lezen